ENGAGERAD VÅRD FÖR KVINNOR

Vi undersöker och ger behandlingar inom följande områden

Blödningsrubbningar

AMENORRÉ

Symptom
Det finns tre typer av amenorré-rubbningar - att man aldrig har menstruerat (primär), att man har fått menstruationsuppehåll (sekundär) samt glesa menstruationer med över 6 veckors mellanrum (oligomenorré).

Orsaker
Den primära typen är oftast kopplad till genetiska eller hormonella orsaker. Den sekundära amenorrén samt oligomenorrén är däremot har däremot oftast sin orsak i kraftig bantning med undervikt, mycket hård träning, psykisk stress eller signifikanta miljöombyten.

Normalt tillvägagångssätt vid utredning
Man brukar börja med att utesluta graviditet, för tidig klimakterium samt sköldkörtelrubbningar. När man väl uteslutit tidigare nämnda potentiella orsaker går man vidare med utredningen.

DYSMENORRÉ

Symptom
Smärtor vid menstruation, vilket är vanligt förekommande i tonåren. Inträffar normalt i samband med menstruation och kan ge upphov till krampliknande och molnande värk som till och med kan stråla ut mot ryggen eller ner mot låren.

Orsaker
Utöver smärttillstånd som uppkommer på naturligt sätt, kan dysmenorré även orsakas av sprial, endometrios, genital infektion samt cystor på äggstockarna.

Normalt tillvägagångssätt vid utredning
Man brukar inte göra något åt den primära dysmenorrén.

MENORAGI

Symptom
Regelbunden menstruationsblödning men rikare eller mer långdragen - frekvent mer än 7 dagar.

Orsaker
Menoragi kan orsakas av kopparspiralbärare, överkonsumption av acetylsalicylika (ex.vis. Alvedon) samt blödningsrubbningar som von Willebrands sjukdom (blödarsjuka).

Normalt tillvägagångssätt vid utredning
Man brukar går igenom följande frågeställningar
- Genomblödningar av binda nattetid
- Trötthet och yrsel under menstruationen
- Dubbla mensskydd krävs i samband med menstruation (nattetid)

Cellförändringar i livmoderhalsen

Symptom
Cellförändringar i livmodelhalsen är ingen sjukdom utan kan vara ett första stadium till livmoderhalscancer. Cellförändringarna i sig ger inga symptom eller besvär utan kan endast upptäckas via cellprov. Upptäcker man emellertid blodiga flytningar eller blödningar från underlivet i samband med samlag så bör man för säkerhets skull kontakta din gynekolog.

Orsaker
Humant Papillomvirus (i media ofta förkortat HPV) orsakar cellförändringar i livmodershalsen. Detta virus är en av världens vanligaste sexuellt överförda infektion. Risken att bli smittad någon gång under livet uppskattas av forskare vara mellan 50-60% och denna ökar naturligtvis vid ett mer aktivt sexliv (med avseende på olika partners). I de flesta fall läker HPV-infektionen ut av sig själv men i cirka 10% av fallen utvecklas den istället till en kronisk virusinfektion som i sin tur ökar risken för cellförändringar. Som en konsekvens av detta, kan i värsta fall livmoderhalscancer utvecklas.

I mitten av 1960-talet införde man i Sverige regelbundna cellprovskontroller och sedan dess har livmoderhalscancerfallen mer än halverats samt fortsätter att minska. I Sverige får numera färre än 400 kvinnor per år diagnosen livmoderhalscancer medan ca 30.000 kvinnor får diagnosticerade cellförändringar. Värt att notera är att de flesta kvinnor som numera får livmoderhalscancer inte har lämnat cellprover regelbundet enligt rekommendation.

Normalt tillvägagångssätt vid utredning
Utöver att kondom ger ett visst skydd mot HPV om den används på rätt sätt, är den gynekologiska cellprovstagningen den allra viktigaste åtgärden i dagsläget. Kvinnor mellan 23-50 år kallas var tredje år och därefter kallas man var femte år fram tills 60års ålder. Upphörandet av kallelse till provtagning efter 60 år beror på att man i forskning funnit att om man haft normala cellprov under sitt liv fram tills 60årsåldern, så löper man mycket liten risk för att insjukna i livmoderhalscancer. Har man däremot tidigare fått behandling för cellförändringar är det mycket viktigt att man fortsätter kontrollera sig upp till 25år efter behandlingen.

Gynekologiskt cellprov tar man från livmodermunnen och livmoderhalskanalen och därefter skickas provet till laboratorium för analys. Vidare kan man även vaccinera sig.

Vaccination mot livmoderhalscancer

Bakgrund
Cellförändringar i livmodelhalsen är ingen sjukdom utan kan vara ett första stadium till livmoderhalscancer. Cellförändringarna i sig ger inga symptom eller besvär utan kan endast upptäckas via cellprov. Upptäcker man emellertid blodiga flytningar eller blödningar från underlivet i samband med samlag så bör man för säkerhets skull kontakta din gynekolog. Humant Papillomvirus (i media ofta förkortat HPV) orsakar cellförändringar i livmodershalsen. Detta virus är en av världens vanligaste sexuellt överförda infektion. Risken att bli smittad någon gång under livet uppskattas av forskare vara mellan 50-60% och denna ökar naturligtvis vid ett mer aktivt sexliv (med avseende på olika partners). I de flesta fall läker HPV-infektionen ut av sig själv men i cirka 10% av fallen utvecklas den istället till en kronisk virusinfektion som i sin tur ökar risken för cellförändringar. Som en konsekvens av detta, kan i värsta fall livmoderhalscancer utvecklas.

Det finns numera vaccin mot livmoderhalscancer men dessa har endast en förebyggande funktion, med andra ord kan man ej vaccinera sig efter att man fått en HPV-infektion. Vaccinet har bäst effekt om det tas innan man har utsats för HPV-smitta, det vill säga helst innan man påbörjar sin sexuella debut och av denna anledning är barn och ungdomar den viktigaste målgruppen för vaccinering.

Normalt tillvägagångssätt vid vaccinering
Gardasil och Cervarix är vacciner mot HPV och godkändes år 2006 respektive 2007 i EU (inklusive Sverige). Gardasil ges i 3 doser (0, 2, 6 månader, dvs. med 2 respektive 4 månader mellan injektionerna). Cervarix ges också i 3 doser men efter 0, 1 och 6 månader. Båda vaccinerna är avsedda för kvinnor som inte haft HPV-infektion.

Hormonella störningar

Bakgrund samt symptom
Hormoner spelar en viktig roll för hur väl din kropp fungerar och hur du mår i ditt vardagliga liv. Om dina hormoner är i balans, sover du förmodligen bra, har massor av energi, en stark sexualdrift samt väl fungerande immunförsvar och tarmsystem. Hormoner är proteiner eller steroider som utsöndras direkt i blodet. Dessa är ansvariga för kroppens ämnesomsättning av mineraler, reglering av vätskor, reproduktion, sexuell funktion, och svar på stress. Det endokrina systemet, som omfattar körtlar såsom hypofysen, hypotalamus, sköldkörtel, bisköldkörtel, bukspottkörtel, binjurebarken och medulla, samt äggstockarna, producerar hormoner hos kvinnor.

Vanliga störningar är:
- Polycystisk ovariesyndrom - symptom så som oregelbunden eller ingen menstruation, ovanlig kroppsbehåring, svår acne, mörka hudfläckar, snabb viktökning.
- Sköldkörteldysfunktion (Hypertyreos) - symptom så som sömnsvårigheter, irritation, värmesvallningar, viktminskning trots ökad aptit.
- Sköldkörteldysfunktion (Hypotyreos) - symptom så trötthet, viktökning, depression, högt kolesterolvärde.
- Binjureutmattning - symptom så som trötthet, orkeslöshet, försvagat imunförsvar, hudproblem, autoimmuna sjukdomar, depression.
- Menstruella störningar - symptom så som oregelbunden mens och eller kraftig smärta vid menstruation.
- Infertilitet

Normalt tillvägagångssätt vid vaccinering
- Cystor på äggstockarna eller tumörer.
- Hormontillskott
- Ärftliga avvikelser
- Kroniska sjukdomar

Infertilitet - ofrivillig barnlöshet

Bakgrund
I Sverige är nästan en halv miljon människor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär att cirka 15% av alla par som försöker skaffa barn inte blir gravida när de själva vill det. Även om mannen och kvinnan är helt friska och inte har några fertilitetsproblem, är chansen att bli gravid bara 20-25% vid en ägglossning. Detta innebär att endast 85% av par med normal fortplantningsförmåga lyckas bli gravida under det första året. 1997 klassades barnlöshet som en sjukdom av WHO. Orsakerna till ofrivillig barnlöshet kan vara många. I vissa fall kan orsaken till ofrivillig barnlöshet ligga ute- slutande hos den ena eller den andra partnern, men ofta är det fråga om en kombination av minskad fertilitet hos både mannen och kvinnan.

Idag finns det flera metoder som gör det möjligt för de ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar. I Sverige utreder man bara ofrivillig barnlöshet i parförhållanden. Det är väldigt viktigt att båda parterna är motiverade och inställda på att ta de prover och göra de undersökningar som utredningen kräver.

Möjliga orsaker
Hos kvinnan
- Nedsatt eller ingen passage i äggledarna
- Uteblivna ägglossningar
- Störningar i hormonproduktionen
- Polycystiska ovarier
- Missfallsbenägenhet
- Muskelknutor (myom) och andra förändringar i livmodern

Hos mannen
- Nedsatt spermieproduktion som följd av genetisk störning, hormonrubbningar, medicinsk behandling eller strålning samt okänd orsak
- Passagehindring i sädeskanalerna som kan vara medfödd eller förvärvad
- Bildning av antikroppar mot spermier
- Polycystiska ovarier
- Missfallsbenägenhet
- Sjukdomar som drabbar andra delar av kroppen

Behandlingsmetoder
Efter diagnos samt diskussion med gynekolog, brukar man vända sig till någon av de fyra vanligaste typerna av fertilitesbehandling:

- Stimulering av äggstockarna
- Insemination
- Provrörsbefruktning
- Ägg eller spermiedonation

Beroende på orsak finns även andra individuellt anpassade behandlingar.

Inkontinens

Symptom
Urininkontinens innebär att man läcker urin eller kissar på sig och är ett mycket vanligt problem hos kvinnor - ungefär var fjärde kvinna är drabbad. Många skäms över sina besvär och tror sig vara ensamma om problemen. De söker därför inte vård även om det finns goda möjligheter att behandla inkontinens. Urininkontinens är sällan tecken på en allvarlig sjukdom och kan ha många orsaker. Man brukar dela in inkontinens i fyra olika grupper:

- ansträngningsinkontinens - den vanligaste formen som innebär att man läcker urin i samband med att man skrattar, hostar, motionerar eller lyfter tungt.
- trängningsinkontinens - man känner sig tvingande kissenödig och klarar inte av att hålla sig till man kommer till toaletten. Man kissar även 10-15ggr / dygn.
- blandinkontinens - man får problem både vid ansträngning och i samband med att man känner sig kissnödig, dvs blandning av ansträngnings- och trängningsink.
- neurogen inkontinens - läcker urin när som helst, oavsett om man rör på sig eller är stilla.

Orsaker
Urininkontinens beror ofta på att vävnaderna i bäckenet, samt i och kring urinröret och urinblåsan påverkas av graviditet och vaginal förlossning. För kvinnor som fött många barn, har dålig knipförmåga i bäckenbottenmusklerna eller tecken på framfall är risken större att drabbas av inkontinens. Inkontinens är också vanligare hos kvinnor som har astma eller kronisk luftrörskatarr samt hos kvinnor som röker, har ett fysiskt tungt arbete, är kraftigt överviktiga eller har långvarig förstoppning. Inkontinens förekommer också ofta hos kvinnor som drabbats av vissa neurologiska sjukdomar, som demens, ms, Parkinsons sjukdom eller efter en stroke.

Normalt tillvägagångssätt vid utredning
Normalt görs en gynekologisk undersökning av gynekolog med därtill hörande provokationstest. För att utesluta att besvären beror på urinvägsinfektion tas ett urinprov.

Klimakteriebesvär

Symptom
Hos några få kvinnor är mensen regelbunden ända tills den dag den upphör. Men hos de allra flesta föregås den sista menstruationen av några års oregelbundna blödningar. Dessa kan komma tätare, bli rikligare eller mer långdragna än tidigare. Detta beror på att ägglossningen uteblir och att produktionen av hormonet östrogen därmed förändras.

Andra vanliga symptom är svettningar samt värmevallningar som kan pågå under flera år. Det är även inte helt ovanligt med humörsvängningar.

Orsaker
Varje ålder har sina för- och nackdelar. För kvinnor i övergångsåldern kan fördelarna vara större frihet, bättre självförtroende och färre förpliktelser. Barnen är nu vuxna och det finns tid till samvaro med partnern och vännerna. Nackdelen kan vara att kroppen inte längre orkar lika mycket som förr samt att du kan uppleva att lusten till sexuellt samliv avtar eller försvinner helt.

Att lusten avtar beror till stor del på att det sker biologiska förändringar i kroppen som direkt påverkar lusten på ett negativt sätt. För kvinnor i klimakteriet yttrar det sig ofta som torra och sköra slemhinnor i underlivet vilket ger upphov till smärtor, klåda och sveda vid samlag.

Klimakteriet är en naturlig del i varje kvinnas liv och kan ses som puberteten - fast tvärtom. Till skillnad från när könshormonerna vaknar i kroppen, minskar de istället successivt under 5-15 år. Detta är ett naturligt förlopp och skall därför ej ses som någon sjukdom. När klimakteriet sätter igång är invididuellt men normalt är att det sätter igång mellan 40-55 års ålder.

Normalt tillvägagångssätt vid utredning
Vid behandligens start görs alltid en gynekologisk undersökning och en mammografi skall vara genomförd under det senaste året. En klimakteriebehandling är inte livsnödvänding utan snarare en fråga om bättre livskvalitet och det är därmed bara du själv som kan ta ställning till om du skall behandlas med östrogen (hormonet som dämpar symptomen) eller avstå. Östrogenet intas som tabletter eller som gel.

Sex och samlevnad

Redan från unga år lär vi oss att den livslånga kärleken tillsammans med någon är det vi bör sträva efter. Trots detta ökar separationer och skilsmässor.

Det är inte enkelt att leva tillsammans med en annan människa. Att dela livets glädjeämnen tillsammans är roligt, men när svårigheter och vardagstristess tränger sig på blir situationen inte lika enkel. Ofta tittar vi på andra par i vår omgivning och tycker att de verkar ha ett perfekt liv. Men i verkligheten går de flesta par igenom svåra perioder någon gång i sitt liv.

Barn kan ta mycket tid och kraft från förhållandet. Tiden efter förlossningen känner en del kvinnor oftast mindre sexuell lust. Partnern kan då känna sig utanför och bortglömd. Prata med varandra om hur ni känner er. Ofta kommer barnen i första hand och ens egna behov kommer i andra hand. Ibland kan det vara bra att komma ihåg att ni inte bara är föräldrar utan även ett par som har valt att vara med varandra.

De farligaste hoten mot ett förhållande

Bristande kommunikation
Att prata förbi varandra kan leda till många missförstånd. Försök att ta dig tid att berätta hur du mår och vad du verkligen känner. Kom ihåg att ingen kan läsa någon annans tankar.
Uppoffring
Många känner att de uppoffrar sig för den andra partnern. Tänk igenom vem du egentligen offrar dig för, dig själv eller någon annan. Vet din partner om att du gör saker för henne eller honom som du inte vill?
Tristess och leda
Försök hitta en balans mellan att göra saker tillsammans och att utveckla egna intressen. Ta ledigt från vardagen ibland och gör någonting nytt. Eller ta ledigt från jobbet och gör något trevligt tillsammans, som att gå ut och fika eller göra en utflykt till en vacker plats.
Att ta varandra för givet
Berätta för din partner att du fortfarande älskar honom eller henne och att du fortfarande är glad över att det blev ni två. Många glömmer bort att visa sina känslor och tar för givet att den andra personen ska vara medveten om dem ändå. Kärleksförklaringar kan vi aldrig få för mycket av.
När ska man söka hjälp?
Om du känner att ditt förhållande inte är bra och att du mår dåligt av detta kan du söka hjälp hos en psykolog eller hos familjerådgivningen. De kan hjälpa dig och din partner att se hur ni beter er i förhållandet och varför. Ibland hjälper det par att hitta tillbaka till varandra.

Urinvägsproblematik

Symptom - Blåskatarr
- Urinträngningar, du känner dig kissnödig oftare än vanligt
- Sveda när du kissar
- En känsla av att inte kunna tömma blåsan ordentligt
- Att urinen blivit grumlig, illaluktande eller blodblandad
- Att du har svårt att hålla urinen och kissar på dig
- Lätt illamående eller värk i nedre delen av magen eller i buken.
- Könssjukdomen Klamydia kan ge likadana besvär som urinvägsinfektion. Det är därför viktigt att ta reda på orsaken.

Orsaker
Urinvägsinfektion orsakas av bakterier. Ofta bär man själv redan på dem. Bakterierna har då trängt in i urinblåsan genom urinröret. Infektionen är inte smittsam mellan olika personer. Oftast beror infektionen på kolibakterier. De finns normalt i tarmen och kring ändtarmsöppningen och är där helt ofarliga.

Även andra bakterier kan ge en infektion om de hamnat i blåsan, där det vanligen inte finns bakterier. En del personer har bakterier i urinen utan att ha besvär av detta. För kvinnor är blåskatarr ett vanligt och, i de flesta fall, helt ofarligt tillstånd.

Symptom - Njurbäckeninflamation
I typiska fall börjar insjuknandet som en blåskatarr med svårigheter att kissa, sedan får man ofta även hög feber, frossbrytningar, en känsla av att vara riktigt sjuk och ha ont eller ömhet i ryggen eller utmed sidorna.

Orsaker
Njurbäckeninflammation är en infektion orsakad av bakterier som drabbar njuren. Infektionen är allvarligare än den vanligare nedre urinvägsinfektionen eftersom bakterierna inte stannar i blåsan utan sprids till njurarna och ibland ut i blodet. Tillståndet ger typiska besvär som problem att kissa, hög feber och smärtor i ryggen eller utmed sidorna. Sök snabbt vård om du misstänker njurbäckeninflammation.

Symptom - Njursten
De vanligaste symtomen på sten i njuren är ihållande eller upprepade perioder med smärta, blod i urinen och ibland även infektion i urinvägarna. Det kan även förekomma att bakterier ständigt finns i urinen. Stenarna kan göra ytliga skador i slemhinnan i njurbäckenet eller urinledarna. Blodet i urinen kommer från dessa skador.

Orsaker
Njursten består av saltkristaller som bildas i njurarna. Stenar som inte passerar ut med urinen kan fastna i njurarna eller i urinledarna och orsaka ett njurstensanfall. Det gör ordentligt ont och du måste söka akutvård. Infektion och blod i urinen kan vara ett annat tecken på njursten. Om stenen stoppar flödet leder det till ett njurstensanfall som behöver akut behandling.

Patienter i Sverige har ofta njursten av kalciumsalt. Både dina matvanor, ämnesomsättning och tarmens funktion påverkar bildningen av kristaller. Att kristallerna stannar kvar i njuren kan bero på att urinen rinner dåligt från njurarna till urinblåsan.